CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI ĐƠN HÀNG MỘC XÂY DỰNG TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BATIMEX

Ngày 23.01.2015 công ty phái cử cán bộ hướng dẫn luyện tay nghề cho các bạn thi đơn hàng mộc xây dựng vào ngày 24.01.2015 . Trong số 18 bạn tham gia thi tuyển có những bạn có kinh nghiệm làm mộc lâu năm cũng có những bạn mới vào nghề. Các cán bộ theo dõi từng thí sinh cụ thể để có thể hỗ trợ các bạn thi tuyển tốt nhất.

Cán bộ bàn bac về năng lực của từng thí sinh

Các thí sinh rất chăm chỉ luyện tậm

Thí sinh tự chuẩn bị bục để kê gỗ phục vụ thi tuyển

Sản phầm gần hoàn thiện của các bạn

Leave a Comment