HÌNH ẢNH NGHIỆP ĐOÀN NHẬT BẢN VỀ TUYỂN THỰC TẬP SINH TẠI BATIMEX

Batimex Hà Nội tổ chức thi tuyển đơn hàng thủy sản cho lao động. Xí nghiệp Nhật Bản rất hài lòng với các bạn lao động trong cả ngày phỏng vấn thi tuyển, xí nghiệp hứa hẹn sẽ có nhiều đợt tuyển chọn hơn nữa sau buổi tuyển chọn ngày hôm nay.

Dưới đây là một số hình ảnh thi tuyển IQ của xí nghiệp với các ứng viên ứng tuyển.

Xí nghiệp Nhật Bản rất hài lòng với kết quả thi tuyển IQ của lao động

COMMENTS

Leave a Comment