Quy định mới: thực tập sinh sang Nhật làm việc không được quá 8 tiếng mỗi ngày

Quy định mới: thực tập sinh sang Nhật làm việc không được quá 8 tiếng mỗi ngày

Để tiếp tục chấn chỉnh hoạt động đưa thực tập sinh sang Nhật Bản, ngày 06/4/2016, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành văn bản số 1123/LĐTBXXH-QLLĐNN chỉ đạo các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tiếp tục thực hiện nghiêm các yêu cầu về tổ chức bộ máy hoạt động và đào tạo thực tập sinh đưa sang Nhật Bản, về các điều kiện của hợp đồng phái cử thực tập sinh sang Nhật Bản, và các yêu cầu về tuyển chọn, đào tạo, thu phí, cũng như quản lý thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản.

Lao động sang làm việc tại Nhật Bản không được làm quá 8 giờ/ngày và 40 giờ/tuần. Mức khấu trừ chi phí nhà ở từ tiền lương hằng tháng không vượt quá 20.000 yen/người/tháng (hơn 4 triệu đồng/người/tháng); đối với các thành phố lớn như Tokyo, Osaka, Kyoto, Magoya thì mức khấu trừ không vượt quá 30.000 yen/người/tháng (hơn 6 triệuđồng/người/tháng). Các khoản phí theo quy định chỉ được thu với mức không quá 3.600 USD/người/hợp đồng 3 năm và không quá 1.200 USD/người/hợp đồng 1 năm. Ngoài ra, doanh nghiệp được thu của người lao động không quá 5,9 triệu đồng/khóa tiếng Nhật; chỉ được phép tuyển chọn và đào tạo thực tập sinh sau khi hợp đồng phái cử thực tập sinh sang Nhật Bản có hiệu lực (đã đăng ký và được Bộ LĐ-TB-XH chấp thuận) và phù hợp với kế hoạch tiếp nhận của các tổ chức tiếp nhận của Nhật Bản.

Nội dung văn bản số 1123/LĐTBXXH-QLLĐNN

bld1

bld 2

bld 3bld4

bld 6

bld 7

Leave a Comment