RẤT NHIỀU ĐƠN HÀNG MỚI TRONG THÁNG 7+8 CHO NAM, NỮ, CẶP VỢ CHỒNG

 

 

CÔNG TY BATIMEX TUYỂN THỰC TẬP SINH ĐI NHẬT BẢN

====================================================

TUYỂN 03 CẶP VỢ CHỒNG LÀM CHẾ BIẾN THỦY SẢN TT 12/07/2016

-Làm việc tại             : Hiroshima

-Tuổi                          : 26-31

-Trình độ                   : Cấp 2 trở lên.

-Lương cơ bản           : 13,3 man. Thực lĩnh 9,6 man.

-Tăng ca                     :

-Thi tuyển                  : 12/07/2016

-Xuất cảnh                 : Tháng 09/2016

=====================================================

TUYỂN 03 CẶP VỢ CHỒNG LÀM CỐT THÉP THI TUYỂN 11/07/2016

-Làm việc tại             : Chugoku

-Tuổi                          : 20-29

-Trình độ                   : Cấp 3 trở lên.

-Lương cơ bản           : 13,3 man. Thực lĩnh 9,5 man.

-Tăng ca                     :

-Thi tuyển                  : 11/07/2016

-Xuất cảnh                 : Tháng 10/2016

=====================================================

TUYỂN 03 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN THI TUYỂN 15/07/2016

-Làm việc tại             : Hiroshima

-Tuổi                          : 23-35

-Trình độ                   : Cấp 3 trở lên.

-Lương cơ bản           : 13,3 man. Thực lĩnh 10 man.

-Tăng ca                     :

-Thi tuyển                  : 15/07/2016

-Xuất cảnh                 : Tháng 09/2016

=====================================================

TUYỂN 03 NAM CỐT THÉP THI TUYỂN 11/07/2016

-Làm việc tại             : Chugoku

-Tuổi                          : 20-29

-Trình độ                   : Cấp 3 trở lên.

-Kết hôn                     : Không yêu cầu

-Lương cơ bản           : 13,3 man. Thực lĩnh 9,5 man.

-Tăng ca                     :

-Thi tuyển                  : 11/07/2016

-Xuất cảnh                 : Tháng 10/2016

=====================================================

TUYỂN 03 NAM GIÀN GIÁO THI TUYỂN 13/07/2016

-Làm việc tại             : Saitama

-Tuổi                          : 18-30

-Trình độ                   : Cấp 2 trở lên.

– Hôn nhân                : Không yêu cầu

-Lương cơ bản           : 14 man. Thực lĩnh 9 man.

-Tăng ca                     :

-Thi tuyển                  : 13/07/2016

-Xuất cảnh                 : Tháng 01/2017

=====================================================

TUYỂN 09 NAM THI CÔNG CHỐNG THẤM THI TUYỂN 15/07/2016

-Làm việc tại             : Hokkaido

-Tuổi                          : 21-30

-Trình độ                   : Cấp 3 trở lên.

-Lương cơ bản           : 13,8 man. Thực lĩnh 9,2 man.

-Tăng ca                     :

-Thi tuyển                  : 15/07/2016

-Xuất cảnh                 : Tháng 03/2017

=====================================================

TUYỂN 03 NAM GIA CÔNG CỐT PHA THI TUYỂN 15/07/2016

-Làm việc tại             : Hiroshima

-Tuổi                          : 20-29

-Trình độ                   : Cấp 2 trở lên.

-Kết hôn                     : Không yêu cầu

-Lương cơ bản           : 14,3 man. Thực lĩnh 9,6 man.

-Tăng ca                     :

-Thi tuyển                  : 15/07/2016

-Xuất cảnh                 : Tháng 09/2016

=====================================================

TUYỂN 09 NAM ĐÓNG HỘP CÔNG NGHIỆP THI TUYỂN 20/07/2016

-Làm việc tại             : Tottori

-Tuổi                          : 22-30

-Trình độ                   : Cấp 2 trở lên.

– Hôn nhân                : Không yêu cầu

-Lương cơ bản           : 11 man. Thực lĩnh 8 man.

-Tăng ca                     :

-Thi tuyển                  : 20/07/2016

-Xuất cảnh                 : Tháng 12/2016

=====================================================

TUYỂN 09 NAM THI CÔNG CỐT THÉP THI TUYỂN 25/07/2016

-Làm việc tại             : Kanagawa

-Tuổi                          : 20-28

-Trình độ                   : Cấp 3 trở lên.

-Lương cơ bản           : 14,1 man. Thực lĩnh 10,4 man.

-Tăng ca                     :

-Thi tuyển                  : 25/07/2016

-Xuất cảnh                 : Tháng 11/2016

=============================================================

TUYỂN 18 NAM CỐT PHA THI TUYỂN 25/07/2016

-Làm việc tại             : Kanagawa

-Tuổi                          : 20-28

-Trình độ                   : Cấp 3 trở lên.

-Kết hôn                     : Không yêu cầu

-Lương cơ bản           : 14,1 man. Thực lĩnh 10,4 man.

-Tăng ca                     :

-Thi tuyển                  : 25/07/2016

-Xuất cảnh                 : Tháng 11/2016

=====================================================

TUYỂN 06 NAM CHỐNG THẤM THI TUYỂN 25/07/2016

-Làm việc tại             : Kanagawa

-Tuổi                          : 20-28

-Trình độ                   : Cấp 3 trở lên.

– Hôn nhân                : Không yêu cầu

-Lương cơ bản           : 14,1 man. Thực lĩnh 8 man.

-Tăng ca                     :

-Thi tuyển                  : 25/07/2016

-Xuất cảnh                 : Tháng 11/2016

=====================================================

TUYỂN 09 NAM CỐT PHA THI TUYỂN 25/07/2016

-Làm việc tại             : Chiba

-Tuổi                          : 18-30

-Trình độ                   : Cấp 3 trở lên.

-Lương cơ bản           : 13,7 man. Thực lĩnh 9,1 man.

-Tăng ca                     :

-Thi tuyển                  : 25/07/2016

– Xuất cảnh                : T12/2016

=====================================================

TUYỂN 09 NAM CHỐNG THẤM THI TUYỂN 28/07/2016

-Làm việc tại             : Hiroshima

-Tuổi                          : 20-30

-Trình độ                   : Cấp 2 trở lên.

-Lương cơ bản           : 13,3 man. Thực lĩnh 9,7 man.

-Tăng ca                     :

-Thi tuyển                  : 28/07/2016

– Xuất cảnh                : T12/2016

Vui lòng liên hệ: CÔNG TY BATIMEX-CHI NHÁNH HÀ NỘI 

TÒA NHÀ SIMCO BUILDING SỐ 28 PHẠM HÙNG, MỸ ĐÌNH HÀ NỘI

Mrs Thanh Huyền 0985.855.358 (Viber, Zalo, Line)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment